18. Czy możliwe jest czyszczenie w zamkniętych pomieszczeniach?

W zależności od ciśnienia pracy - prędkości peletu ustawionej w urządzeniu CRYONOMIC®, proces czyszczenia przekształca od 20 kg/h do 100 kg/h peletów w gaz CO2. Oznacza to, że podczas czyszczenia operator i inny personel muszą mieć zapewnioną odpowiednią wentylację i właściwy dopływ świeżego powietrza, aby utrzymać poziom CO2 poniżej wartości MAK wynoszącej 0,5 % (5000 ppm lub 9,1 g/m³) we wszystkich warunkach roboczych.
Podczas pracy w osłonie dźwiękochłonnej zaleca się stosowanie detektora CO2, który działa w przypadku wykrycia stężenia CO2 przekraczającego 3000 ppm (alarm dźwiękowy, wyłączenie sprzętu itp.).

Czy potrzebujesz więcej informacji na temat czyszczenia suchym lodem? Skontaktuj się z nami lub przejdź na stronę procesu czyszczenia suchym lodem.