18. Je možné tryskání suchým ledem v uzavřeném prostoru?

V závislosti na dávkování pelet nastavené na tryskači CRYONOMIC® proces čištění přemění mezi 20 kg/h a 105 kg/h pevných pelet na CO2 plyn. To znamená, že při čištění musí být operátorovi a dalšímu personálu poskytnuto dostatečné větrání a správný přívod čerstvého vzduchu tak, aby hladina CO2 zůstala pod hodnotou PEL 0,5 % (5000 ppm nebo 9,1 g/m³) za všech provozních podmínek.
Při práci v protihlukovém prostoru se doporučuje používat detektor CO2, který zasáhne při detekci koncentrací přesahujících 3000 ppm CO2 (zvukový alarm, poté vypnutí zařízení atd.).

Chcete více informací o čištění suchým ledem? Kontaktujte nás nebo přejděte na naši stránku zpracování suchého ledu.