7. Czego potrzebuję do czyszczenia suchym lodem?

Do czyszczenia suchym lodem potrzebne są następujące elementy:
• Mobilne urządzenie do czyszczenia CRYONOMIC® typu COB lub COMBI.
• Odpowiednie zasilanie w sprężone powietrze i elektryczność.
• Pelety suchego lodu w pojemniku.


Jeśli jest taka potrzeba, produkcja suchego lodu wymaga:
• Opcja: maszyna do produkcji
• Opcja: zbiornik na ciekły CO2

Czy potrzebujesz więcej informacji na temat czyszczenia suchym lodem? Skontaktuj się z nami lub przejdź na stronę procesu czyszczenia suchym lodem.