10. Jak można przechowywać i transportować suchy lód?

Granulki suchego lodu są przechowywane i transportowane w dobrze izolowanych pojemnikach. Dobrej jakości pojemniki ograniczą parowanie pelletu do kilku procent dziennie. Oznacza to, że suchy lód można przechowywać w naszych dobrze izolowanych pojemnikach do 1 tygodnia (niektórzy klienci odbierają suchy lód nawet co 2 tygodnie).

Czy potrzebujesz więcej informacji na temat czyszczenia suchym lodem? Skontaktuj się z nami lub przejdź na stronę procesu czyszczenia suchym lodem.