16. Is droogijsstralen luidruchtig?

Droogijsstralen met een druk van 6 bar kan geluiden tot 115 dB veroorzaken. Wanneer de druk en het luchtvolume worden verhoogd om de reinigingsprestaties te verbeteren, neemt het geluidsniveau altijd toe. Droogijsstralen met minder geluid bij 6 bar is mogelijk bij gebruik van geluidsonderdrukkende CRYONOMIC® nozzles, maar de reinigingssnelheid wordt ook verlaagd.
Gehoorbescherming voor de operator is nodig. Geluidskasten rond het schoonmaakcabine in grote productieruimtes worden vaak toegepast.

Wenst u meer informatie over droogijsstralen? Contacteer ons of ga naar onze pagina ‘droogijsproces’.