18. Is droogijsstralen mogelijk in een gesloten ruimte?

Afhankelijk van de pelletsnelheid ingesteld op de CRYONOMIC® straalmachine, converteert het reinigingsproces tussen 20 kg/uur en 105 kg/uur vaste pellets in CO2-gas. Dit betekent dat voldoende ventilatie en goede toevoer van verse lucht aan de bediener en ander personeel moeten worden geleverd om tijdens het reinigen het CO2-niveau onder de MAK-waarde van 0,5% (5000 ppm of 9,1 g/m³) onder alle bedrijfsomstandigheden te houden voorwaarden.
Wanneer u in een geluidsdichte behuizing werkt, wordt het aanbevolen om een CO2-detector te gebruiken, die actie onderneemt wanneer concentraties hoger dan 3000 ppm CO2 worden gedetecteerd (geluidsalarm, uitschakelapparatuur, enz.).

Wenst u meer informatie over droogijsstralen? Contacteer ons of ga naar onze pagina ‘droogijsproces’.