17. Jaké jsou bezpečnostní problémy týkající se systémů tryskání suchým ledem?

  • Obsluha by měla mít ochranu sluchu, ochranný oděv, rukavice a ochranné brýle.
  • Obsluha by si měla být vědoma účinků CO2 na lidské tělo.

Chcete více informací o čištění suchým ledem? Kontaktujte nás nebo přejděte na naši stránku zpracování suchého ledu.