5. Tryskání suchým ledem: jak to funguje?

Čištění suchým ledem je tryskací technika podobná tryskání pískem. Výhoda použití pevného CO2 nebo pelet suchého ledu jako tryskacího materiálu je dvojí.


Za prvé velmi nízká teplota pelet suchého ledu způsobí, že kontaminace zmrzne a smrští se, což má za následek snadné oddělení kontaminantu od základního materiálu.


Za druhé se pelety suchého ledu vypařují na plynný oxid uhličitý, což znamená, že k likvidaci zůstane pouze původní kontaminant. Toto přirozené odpařování pelet suchého ledu je hlavní výhodou metody čištění suchým ledem.

Chcete více informací o čištění suchým ledem? Kontaktujte nás nebo přejděte na naši stránku zpracování suchého ledu.