8. Jaký je ekonomický přínos čištění suchým ledem?

  • Tryskání suchým ledem umožňuje čistit strojní zařízení bez demontáže nebo odstraňování dílů z výrobního prostoru. Zkrácení prostojů zařízení v důsledku „čištění na místě“ představuje významný ekonomický přínos.
  • Čištění suchým ledem není abrazivní. Životnost součástí stroje se při údržbě čištěním suchým ledem prodlouží.
  • Čištění suchým ledem je pro mnoho aplikací rychlejší metodou čištění než konvenční metody čištění.
  • Čištění suchým ledem nevyžaduje nákladnou dekontaminaci ani likvidaci tryskacího nebo čisticího média.

Chcete více informací o čištění suchým ledem? Kontaktujte nás nebo přejděte na naši stránku zpracování suchého ledu.