4. Co je suchý led?

Suchý led je pevná forma CO2 s teplotou -79°C. Při atmosférickém tlaku sublimuje suchý led přímo z pevné látky zpět na plyn. Říká se mu „suchý led“, protože neobsahuje vodu.
Oxid uhličitý (CO2) při pokojové teplotě a atmosférickém tlaku neexistuje jako kapalina. Suchý led tedy netaje (proto je „suchý“), ale sublimuje – což znamená, že CO2 - absorbuje-li teplo - přechází z pevné látky přímo na plyn.
Pro účely čištění suchým ledem se nejčastěji používá suchý led ve formě granulí o průměru 3 mm, nazývaných pelety.

Chcete více informací o čištění suchým ledem? Kontaktujte nás nebo přejděte na naši stránku zpracování suchého ledu.