Czyszczenie suchym lodem w przemyśle gumowym

Jak można wykorzystać czyszczenie suchym lodem w przemyśle gumowym?

Maszyny do czyszczenia suchym lodem CRYONOMIC® są wysoce polecane w przemyśle gumowym. Ta technologia czyszczenia oszczędza czas, wydłuża żywotność form i jest używana do:

• czyszczenia form (np. form do opon) suchym lodem
• czyszczenia pras, mieszarek i maszyn suchym lodem
• usuwania gumy z urządzeń przetwórczych suchym lodem

Download application leaflet