11. Čím se CRYONOMIC® tryskací zařízení suchým ledem liší od konkurence?

Zařízení na čištění suchým ledem CRYONOMIC® obsahuje dvě řady: dobře známá řada COMBI jsou jedno- i dvouhadicové stroje, řada COB jsou jednohadicové stroje.


Srovnání obou sérií s jejími konkurenty bude vysvětleno samostatně:
Série COMBI jsou jedno- a dvouhadicové systémy, výkonná zařízení, ideální pro čištění velkých ploch bez nadměrné spotřeby pelet.
1. Řada COMBI funguje jako jedno- nebo dvouhadicový systém, který – ve srovnání s jednohadicovým systémem – nabízí značné úspory při použití pelet suchého ledu. Protože pelety přicházejí do styku pouze se stlačeným vzduchem a nikoli s okolním (vlhkým) vzduchem jako u dvou hadicových sacích systémů, výsledkem je velmi spolehlivý systém.
2. V našich strojích se vzduch a pelety protlačují hadicemi, na rozdíl od odsávání ze stroje přes Venturiho trubici, kterou používá mnoho jiných strojů. Výhodou našeho dvouhadicového systému je, že se zde opět používá méně pelet suchého ledu a můžeme čistit zařízení ve vzdálenosti více než 100 metrů od jednotky bez velké ztráty účinnosti!
3. U našeho stroje je plynulá regulace tlaku mezi 0,5 bar a 16 bar se stejným strojem, pistolí a tryskou, což je bez úpravy zařízení často u jiných strojů nepoužitelné.
4. CRYONOMIC® zavedl na strojích COMBI dvě velmi užitečné funkce: integrované světlo na pistoli osvětluje pracovní místo, což vede k efektivnějšímu čištění; plné dálkové ovládání umožňující nastavení množství pelet, tlaku a rychlosti pelet na pistoli během tryskání je hlavní výhodou pro většinu čisticích aplikací.
5. Náš stroj je kompaktní a snadno s ním manipuluje, nastavuje jej a obsluhuje jedna osoba.
6. Rychlost spotřeby pelet je indikována digitálně a je velmi přesná.


Tryskač suchého ledu COB je kompaktní jednohadicový systém, který je ideální pro intenzivní čištění a vynikající manévrovatelnost.

1. Řada COB je jednohadicový systém, ale vzhledem ke svému jedinečnému designu je přesto ekonomický s ohledem na spotřebu suchého ledu ve srovnání s jinými jednohadicovými systémy.

2. Tento stroj je určen pro aplikace s nízkým až středním tlakem, které poskytují vysoký čisticí výkon s nízkou spotřebou vzduchu.

3. Malá a ergonomická tryskací pistole v kombinaci se soustředěným čisticím paprskem je ideální pro aplikace se špatnou dostupností. Na pistoli je k dispozici široká škála různých trysek a tyto trysky jsou snadno vyměnitelné díky jedinečné koncepci upevnění.

4. COB umožňuje nastavení spotřeby suchého ledu a tryskacího tlaku na ovládacím panelu.


5. Protože je Led světlo na pistili tak hodnotným nástrojem, lze v kombinaci se ním použít všechny dostupné trysky !


Na rozdíl od toho, co tvrdí někteří inženýři nebo konkurenti, pelety není nutné drtit, aby povrch agresivně čistily. Perfektně fungují pelety o průměru 3 mm.
Přesvědčte se sami a požádejte nás o ukázku. Rádi ji pro vás zorganizujeme.

Chcete více informací o čištění suchým ledem? Kontaktujte nás nebo přejděte na naši stránku zpracování suchého ledu.