Odstraňování plastů ze zařízení na zpracování plastů